E Premte, 06 Mars 2015Fieri zhvillohet bashk? me qytetar?t e vet

Intervist? me kryetarin

Robert GoroIntervist? me kryetarin

e Bashkis?, Baftjar ZeqajNga Robert GoroNj? njeri i shtruar, t? cilit sinqeritetin ia dallon m? s? shumti n? v?shtrim, se sa n? fjal?t q? thot? ky ?sht? Baftjar Zeqaj, kryetari i Bashkis? s? Fierit, me t? cilin u takova kur kishte ardhur n? Athin?, p?r t? nderuar veprimtarin? me rastin e largimit p?r n? Amerik? t? bashk?qytetarit t? vet Mihal Jano. N? t? v?rtet?, ?sht? nga t? paktit kryebashkiak? q? mban lidhje t? rregullta me bashk?qytetar?t e vet t? emigruar, t? cil?t i konsideron si nj? forc? aktive p?r zhvillimin e qytetit.- M? b?ri p?rshtypje Fakti q? ju erdh?t n? Athin? p?r t? marr? pjes? n? nj? veprimtari q? organizuan bashk?qytetar?t tuaj. Nisur nga kjo doja t?ju pyes se si i realizoni lidhjet me bashkatdhetar?t jasht? atdheut.

- N? Greqi mbajm? lidhje t? ngushta dhe n?qoft?se n? nj? takim para disa muajsh ne kemi shpallur strategjin? e zhvillimit t? qytetit, q? ?sht? me shum? interes p?r emigrant?t jo vet?m n? Athin?, por n? t? gjith? Greqin?, n? takimin e tanish?m ne shpall?m nj? nga projektet tona m? t? r?nd?sishme q? ?sht? projekti Apollon, ku u treguam emigrant?ve q? qyteti i Fierit tashm? po zhvillohet me pamje moderne, me pamje europiane, me q?llim q? qytetar?t tan? k?tu n? Greqi jo thjesht t? ndihen mir? me pun?n ton?, por t? ken? sadopak interes jo vet?m p?r nd?rtimet, por edhe p?r bashk?punime n? t? ardhmen, q? kursimet e tyre t?i sjellin n? Fier ose t?i investojn? n? qytetin e Fierit.- Para se t? m? p?rshkruani projektin Apollon, do t? doja t? m? p?rshkruanit pak strategjin? e zhvillimit t? qytetit t? Fierit dhe ?far? projektesh p?rmban kjo strategji...

- Strategjia e zhvillimit t? qytetit t? Fierit ?sht? nj? pun? m? se trevje?are e stafit t? bashkis? s? Fierit, nj? pun? n? bashk?punim me Cooplan dhe financuar nga qeveria holandeze. Strategjia ka dy kapituj: n? kapitullin e par? ?sht? b?r? nj? analiz? e thell?, 15 vje?are e zhvillimit t? qytetit t? Fierit dhe mbi baz?n e k?saj analizre jan? p?rcaktuar prioritetet kryesore t? qytetit t? Fierit, pra ku shkon qyteti n? nj? t? ardhme 20 vje?are; dhe mbi baz?n e prioriteteve ne vazhdojm? t? hartojm? projekte t? r?nd?sishme perspektive. Projekti i par? ?sht? plani rregullues i qytetit, q? do t? thot? studime afatgjata p?r qendr?n e qytetit, p?r nyjet kryesore t? qytetit, p?r blloqet e qytetit t? Fierit. Tashm? ky plan ka p?rcaktuar n? m?nyr? t? detajuar akset rrugore, infrastruktut?n, siperfaqet e gjelb?ruara, ka t? p?rcaktuar qendr?n spitalore, universiteti, n? fush?n e sportit ka t? p?rcaktuar ku do t? nd?rtohet stadiumi, ku pallati i sportit, etj., etj. Pas k?tij projekti duhet t? p?rmend projekte t? tjera shum? t? r?nd?sishme: zyra me nj? ndales? dhe zyra e adresave. N? departamentin e hartimit t? politikave dhe n? departamentin e projektimeve sot jan? futur n? radh? projekte t? tjera shum? t? r?nd?sishme p?r qytetin e Fierit, si? ?sht? studimi p?r maganizimin, p?rpunimin dhe eksportimin e prodhimeve bujq?sore, apo studimi tjet?r p?r rivler?simin e vlerave arkeologjike q? ka qarku i Fierit, si qarku m? i pasur aktualisht n? Shqip?ri p?r nga trash?gimia kulturore. Pra jo vet?m projektet q? ne i kemi mbyllur, por edhe projekte t? tjera po futen n? radh?, sipas prioriteteve q? ka p?rcaktuar tashm? strategjia e zhvillimit t? qytetit. Jo vet?m kryetari, por administrata e bashkis? s? Fierit ka t? qart? tani nj? radh? pune konkrete dhe fati i zhvillimit t? qytetit nuk do t? varet shum? nga kryetar?t apo administrata, sepse n? strategjin? e planit rregullues jan? t? ngurt?suara jo vet?m prioritetet, por edhe radha e pun?s p?r hapat q? do t? hedh? qyteti i Ferit n? 20 vitet e ardhshme.-T? gjitha k?to q? m? p?rmendet, deri tani jan? vet?m projekte, apo pp?r disa ka filluar edhe realizimi i tyre, dhe n?se po, cilat projekte kan? filluar?

-Ka filluar implemtimi pas studimit, n? nyjet kryesore t? qytetit t? Fierit, pra n? hyrjen e Sharr?s, n? nyjen e Sheqit t? madh, n? nyjen e hyrjes nga Patosi. Nj?koh?sisht ?sht? mbyllur nd?rtimi i aksit kryesor rrugor sipas planit rregullues, nd?rsa jan? gati projektet p?r zyr?n me nj? ndales? dhe ai p?r sistemin e adresave dhe pritet q? k?t? vit t? realizohet nga banka Bot?rore, nd?rsa projektet e reja perspektive jan? n? proces, sidomos dy studimet q? ju p?rmenda, ai p?r p?rpunimin dhe magazinimin e prodhimeve bujq?sore dhe ai i trash?gimis? kulturore.- Zoti kryetar, disa her? gjat? bised?s ju keni p?rmendur projektin Apollon q? ndodhet edhe n? faqen zyrtare t? internetit t? bashkis?, ?ka m? shtyn t? mendoj se ju i kushtoni nj? r?nd?si t? jasht?zakonshme k?tij projekti. A mund t? ma p?rshkruani dhe cili ?sht? roli i bashkis? n? k?t? projekt?

- Projekti Apollon q? do t? inaugurohet m? 2 maj, ?sht? nj? model nd?rtimi, nj? model projektimi q? e kan? zili edhe qytetet e tjer? t? Shqip?ris?, q? p?rmban n? vetvete nj? qytez?, ku qytetari nuk do t? ket? thjesht nj? banes?, por do t? jen? t? realizuara gjith? k?rkesat e tij, si ndihma mjek?sore, do t? ket? lidhje me internet, gjith? infrastruktura n?ntok?sore ?sht? shum? mir? e parashikuar, ?sht? nj? sistemim shum? i mir? i lumit Gjanica, plot?sohen kushtet p?r gjelb?rim 5 m2 p?r frym? dhe shum? kushte t? tjera q? sot i kan? qytetet moderne ne Europ?.- Gjith? k?to projekte kam p?rshtypjen se k?rkojn? dhe nj? bashk?punim t? mir? me pushtetin qendror. Nisur nga fakti se ju i p?rkisni opozit?s, cilat jan? marr?dh?niet tuaja me pushtetin qendror, me qeverin??

- Pavar?sisht marr?dh?nieve t? mira q? kemi me qeverin?, ne kemi pretendime q? edhe qeveria shqiptare, ashtu sikurse dhe qeveria holandeze, duhet t?i kushtoj? m? tep?r v?mendje qytetit ton?, q? realisht at? q? ne pretendojm? dhe po realizojm? si nj? qytet model p?r qytetet e tjera, duhet t? ket? mb?shtetjen e qeveris? shqiptare, sidomos n? drejtim t? investimeve apo t? realizimit t? projekteve konkrete q? ne kemi hartuar. N? k?t? kuptim, shpresojm? p?r kontribute t? tjera t? qeveris? shqiptare.- Qyteti i Fierit p?r nga pozita gjeografike ?sht? nj? nga nyjet m? t? r?nd?sishme t? gjith? Shqip?ris?. Sa shfryt?zohet ky fakt nga bashkia p?r rritjen e nivelit t? t? ardhurave,m bie fjala n?p?rmjet taksimit, sepse mesa di ka nj? num?r jasht?zakonisht t? r?nd?sish?m biznesesh t? m?dha.

- Jan? rreth 2.500 biznese n? qytetin e Fierit dhe rreth 500 prej tyre jan? biznese t? m?dha, fat ky p?r jo vet?m p?r qygftetin, por dhe p?r nj? pun? m? t? leht?suar t? administrat?s t? bashkis?. Ne kemi nd?rtuar nj? pun? t? mir? n? k?t? drejtim dhe n? raport me pes? vite m? p?rpara, kemi dhjet?fishuar buxhetin e bashkis? dhe po k?shtu dhe investimet, pra vazhdojm? t? grumbullojm? n? m?nyr? sistematike t? ardhurat, kryesisht nga biznesi i vog?l, pse biznesi i madh varet nga qeveria. Shpresojm? q? me decentralizimin e biznesit t? madh, qyteti i Fierit do t? ket? nj? frym?marrje tjet?r, dhe realisht jo me fjal? por n? t? gjitha drejtimet do t? renditet si qyteti i tret? n? Shqip?ri.- Po ta krahasojm? gjith? qytetin si nj? familje t? madhe, ju jeni kryefamiljari. Kur q?ndroni vet?m n? zyr?n tuaj dhe mendoni p?r ??ka keni b?r?, a gjeni gj?ra t? cilat nuk jan? b?r? mir?, q? mund t? b?heshin m? mir?. Pra cilat jan? ato pika t? dob?ta n? qytetin e Fierit, q? bashkia e Fierit do t? mundte t?i p?rmir?sonte?

- Qyteti i Fierit krahas k?tyre q? theksova, posedon rezerva shum? t? m?dha n? vetvete, sidomos p?r kontributin q? duhet t? japin bizneset dhe komuniteti. N? p?rgjith?si Fieri dhe gjith? qytetet tona, ?flen?? dhe nuk kontribuojn? p?r pastrimin, p?r gjelb?rimin e qytetit apo dhe p?r konstribute t? tjera. K?t? rezerv? shum? t? madhe ne nuk e kemi shfryt?zuar maksimalisht, dhe do t? p?rpiqemi me forma nga n? t? ndryshmet, duke qen? dhe vet? model, t? aktivizojm? qytetar?t p?r t? dh?n? kontributin e tyre p?r pastrimin e qytetit, p?r gjelb?rimin e qytetit, sepse po t? shoh?sh blloqet e pallatave dhe rrugicat e lagjeve, l?n? shum? p?r t? d?shiruar. Nga ana tjet?r, dhe kjo ?sht? shum? e r?nd?sishme, ka shum? shp?rdorime t? qytetar?ve dhe njer?zve t? pand?rgjegjsh?m. Pra nd?rgjegj?simi i qytetar?ve p?r t?u angazhuar p?r qytetin e tyre ?sht? nj? rezerv? shum? e madhe dhe duhet t? jet? bashkia ajo, ashtu sikurse ndodh n? Athin?, n? Holand? apo n? shtete t? tjera, q? t?i aktivizoj? qytetar?t, t?i nd?rgjegj?soj? ata p?r nj? qytet t? past?r, p?r nj? qytet t? gjelb?ruar, p?r nj? qytet modern. Ne jemi p?rpjekur q? projektet q? ju paraqita dhe buxhetin e bashkis?, t?i hartojm? n?p?rmjet kuvendimeve me qytetar?t, por kjo ?sht? fare pak n? raport me at? q? sapo theksova, q? qytetar?t duhet ta duan t? gjith? qytetin e tyre, n? m?nyr? q? secili qytetar t? jap? kontribute, q? t? kujdeset p?r bllokun e lagjes, t? kujdeset p?r pem?n, t? kujdeset p?r ndri?imin, t? kujdeset p?r lulisht?n. N? rast se b?het kjo, qyteti i Fierit do t? ndryshoj? shum? shpejt, shum? m? shpejt nga ??mund t? parashikoj? kryetari i bashkis?.- N? rast se un? isha nga Fieri dhe ju n? k?t? tavolin? p?rpiqeshit t? m? mbushnit mendjen se un? me gjith? familjen time duhet t? kthehem atje p?rgjithmon?, ?far? argumentash do t? p?rdornit?

- S? pari do t? thoshja q? Fieri ?sht? nj? qytet pune dhe atje ekziston fryma e pun?s, ndryshe nga ndonj? qytet tjet?r i Shqip?ris?, pra n? ?do situat? n? Fier punohet n? m?nyr? sistematike, n? Fier ka hap?sira shum? t? mira p?r t? nd?rtuar edhe nj? biznes, n? Fier ?sht? nj? port? e hapur e bashkis? dhe jo vet?m p?r bizneset e vogla por edhe p?r kompanit? e nd?rtimit nuk mund t? vonohesh m? shum? se nj? muaj, p?r t? nxjerr? nj? leje nd?rtimi, q? ?sht? dhe procedura m? afatgjat?, nd?rsa p?r t? nxjerr? nj? licenc? t? thjesht? e nxjerr brenda nj? dite; n? Fier, sipas strategjis?, jan? t? p?rcaktuara prioritetet dhe nj? investitor i vog?l apo i madh e ka t? qart? se ku do t? investoj? dhe ?far? do t? b?j?. N? Fier edhe n?se do t? nd?rtosh ambiente banimi apo magazina apo vepra t? tjera, je i orientuar, sepse plani rregullues e ka p?rcaktuar tashm? se ku do t? jet? zona tregtare apo zona indusrtiale, pasi ?sht? nj? qytet q? ka nj? pamje t? qart? dhe ?do qytetar i thjesht? apo investitor i ?far?do niveli orientohet shum? shpejt q? ku do t?i hedh? parat? e veta dhe ku do t? investoj?.- Zoti kryetar, ju fal?nderoj p?r k?t? intervist? edhe n? em?r t? emigrant?ve fierak? n? t? gjith? Greqin?.

- Ju falemnderit edhe juve q? m? krijuat mund?sin?, n?p?rmjet faqeve t? gazet?s t?u drejtohem bashk?qytetar?ve t? mi.

?Panair Fest 2008? n? kompleksin ?Apollon?

Rreth 80 kompani shqiptare dhe t? huaja do marrin pjes? n? ?Panair Fest 2008? q? do t? zhvillohet p?r her? t? par? nga data 2-4 maj n? kompleksin ?Apollon?, n? qytetin e Fierit. Kjo u b? e ditur gjat? nj? konference p?r shtyp nga autoritetet lokale. Kryetari i bashkis? s? Fierit, Baftjar Zeqaj, duke lexuar deklarat?n e p?rbashk?t tha se ? ky ?sht? nj? aktivitet unik, me pjes?marrjen e 80 kompanive lider n? tregun shqiptar dhe at? t? huaj , t? cilat do t? prezantojn? prodhimet dhe biznesin e tyre gjat? dit?ve t? panairit?. Sipas tij, ky panair do t? kthehet n? nj? tradit?. Sot ai ?sht? vendosur n? Kompleksin ?Apollon?, ku harmonizohen kriteret e nj? hap?sire moderne urbane. Strategjia e zhvillimit dhe planifikimit urban t? qytetit, shtoi kryebashkiaku, e kan? v?n? Fierin n? rolin e liderit urban n? Shqip?ri.E Premte, 02 Maj 2008Komento

TIRANË, 9 Dhjetor /ATSH/ -Kryeministri Edi Rama është sot në Bruksel për të marrë pjesë në...
Me ligjin e ri të miratuar së fundmi, një i vetpunësuar mund të blejë 20 vjet me rreth 200 mijë lekë...
Me 155 vota “pro” u votua buxheti i shtetit për vitin 2015, në një votim ku morën pjesë 290...
Zyrtarët amerikanë paralajmërojnë se publikimi i një raporti mbi disa praktika të CIA në...
Mijëra hungarezë protestuan kundër korrupsionit në organin tatimor të vendit dhe kërkuan më...
Rusia thotë se është e përkushtuar për të zhvilluar bisedime këtë javë me qëllimin...
Hapet rruga për qarkullimin në mënyrë eksperimentale të autobusave pa drejtues mjeti në Greqi, me...
Rritje 1,9% ka shënuar produkti i përgjithshëm i brendshëm (PBB) në tremujorin e tretë të këtij...
Në 25,9% është evidentuar niveli i papunësisë në Greqi në gusht 2014, duke shënuar një...
Papa Françesku, i kërkoi sot Lindjes së Mesme dhe Turqisë në mënyrë të veçantë...


© Copyright 2003 - 2015  Tribuna   Te gjitha te drejtat e rezervuara WPP